Mentorlus

Mentorlus on suhe, mille käigus teadlikum isik aitab juhtida vähem kogenenud isikut.
Mentor võib olla noorem või vanem inimene, kellel peab olema teatav erialane pädevus.
See on õppimise ja arenemise partnerlussuhe kahe inimese vahel,
kellest ühel on suur kogemus ja teisel on soov õppida.

Kuigi mõisted mentorlus ja coaching'käivad justkui käsikäes, siis minule meeldib mentorlus oma sisu poolest rohkem.

  • Coaching on enamasti suunatud konkreetse lühiajalise eesmärgi saavutamisele (uute oskuste õppimine, harjumuste kujundamine, muutustega toimetulek, asjade ära tegemine).
  • Mentorlus on tihti pikemaajalisem suhe, kus keskendutakse strateegiliselt olulistele oskustele, põhimõtetele ja väärtustele, et aidata juhendataval elus tarku valikuid teha, indiviidina küpsemaks saada.

Ehk siis, kui coachingus on rohkem tähelepanu oskuse treenimisel ja tulemuse saavutamisel, siis mentorluses on rõhk õige suuna loomisel ja arengu toetamisel tervikuna.

Mentor ei tee juhendatava eest asju ära, isegi kui juhendatav kardab või veel ei oska. Areng algab väljaspool mugavustsooni.

Mentor ei otsusta olulisi asju juhendatava eest, ega ütle talle otse, mida ta tegema peaks. Pigem aitab juhendataval jõuda enda võimalustes selguseni, et otsus iseseisvalt teha.

Coaching ja ennekõike mentorlus on üks kõige mõjusamaid arenguvorme, sest pakub juhendatavale personaalset ja vahetut arengukogemust, mis vastab just tema vajadustele ja küsimustele.

Minu hinnangul on kõige mõjusam 1:1 pikaajaline mentorlus, mis enamasti kasvab välja coachingukohtumistest - see on juba pikema perioodi peale kokku lepitud koostöövorm, kus näiteks aasta jooksul kohtutakse kord nädalas või kuus, et arutada tekkinud probleemide, situatsioonide ja muude arenguhetkede üle. Aga see eeldab Sinult mõnevõrra selgemat enesest arusaamist ja tuleviku visiooni. See töötab edasiliikuva jõuna, tõstab motivatsiooni ja töövõimet. Mentorlus on üks hea töörist, et aidata saada kellelgi paremaks ja tõhusamaks. Mentor on objektiivne ja aus peegeldaja, asudes Sinu lähiringist väljaspool, saab coach/mentor "teemadele" peale vaadata neutraalse pilgu ja "kaine" vaatega.

Coaching on heaks stardipunktiks. Sest tihtipale ei mõista inimene ka ise, mida ta tegelikult soovib, kuhu tahaks jõuda ja millest tuleb sisemine rahulolematus. Siis vestleme ja pisi-tasa jõuan läbi erinevate kihtide juurpõhjusteni, ning siis saan juba aidata leida õiget suunda või toetada Sind oma teadmiste ja kogemustega Sinu valitud teekonnal :).

Olen ise olnud teadlikul enesearengu teel aastast 2008 ning alates sellest ajast läbinud väga mitmeid nii pikema- kui ka lühemaajalisi koolitusi ja töötubasid. Nagu minu puhul ikka - kuna enamasti on käivitajaks mingi suurem "pauk" ja vajadus "ellu jääda", siis seetõttu on ka õppeprotsess ja areng alati kiired. Minu kasvamine ja minu erinevad edulood on aga viimase kümne aasta jooksul toonud minuni mitmeid armsaid inimesi, kes on vajanud tuge ja kellele on mul olnud õnne olla coachiks või 1:1 mentoriks nii elukäigu suunamisel, kui ka objektiivsel peegeldamisel.  

Ajajooksul avanevad inimeses kihid, millest ta ise pole teadlik. Läbi vestluste ja vaatluse õpin tundma juhendatava elukorraldust, lähedasi, nõrkuseid ja meist saavad sõbrad. Koostöös läbi eneseanalüüsi ja usaldusliku suhte jõuame punkti, kus inimene jõuab ka sisemise rahuni ja soovini end päriselt muuta - tekib sisemine motivatsioon. Ning just sellistel hetkedel, kui väline motivatsioon saab löögi, tulenedes kriitikast või tagasilangusest - on sisemine motivatsioon ülioluline. Olen mõistnud, et väga oluliseks peetakse ka teadmist/võimalust - et alati on "tagataskus" olemas võimalus rääkida kellegagi, kes loob taas kindla pinna neil hetkedel, kui "jalad lüüakse alt", "juhe jookseb kokku" või "katus sõidab".

Kokkulepitud mentoriga ei saa minna tülli :) - sest me ei ole tavalised sõbrad - meil on kokkulepe, et räägin alati asjadest nii nagu mina neid näen (otseloomulikult, ei tee ma seda kunagi Sind kahjustades ;) ). Jah, nagu ikka - tõde võib vahel valus olla - aga selle teadvustamine annab alati võimaluse õppida, areneda ja kui haavad saavad lakutud, siis leiame koos lahenduse ja liigume edasi järgmisele astmele :).

Coach/Mentor on inimene, kes on eeskujuks, kuulab ja toetab, õpetab ning motiveerib. Eriti oluline on mentori roll just sellistel hetkedel, kui Sinu ümber olevad inimesed – pereliikmed, sõbrad ja kolleegid – Sind ei toeta. Väga tihti iseenda hirmudest ja piirangutest tulenevalt, sest nad ei oska või ei taha Sinu püüdluseid toetada.

 Aga mentor ei saa võtta vastutust - mentori kohustus on Sind tagasi peegeldada ja aktsepteerida Sinu "vigu" ja "puuduseid" ning analüüsides Sinu tegevuste ja käitumiste mustreid saab ta näidata võimalike suundi. Ainult Sina ise saad jõuda lahendusteni ja pead ise otsustama, millised sammud ellu viia. Kes valib ja otsustab, see ka vastutab.

COACH:
▪ Toetaja/ärakuulaja.
▪ Suunaja (peamiselt küsimuste abil).
▪ Tagasiside andja.
▪ Info andja/infoallikate juurde suunaja.
▪ Tegutsemisele ärgitaja.

MENTOR:
▪ Toetaja/ärakuulaja.
▪ Suunaja (küsimuste/arvamuste/
kogemustest jutustamise abil).
▪ Tagasiside andja.
▪ Info andja.
▪ Juhendaja.
▪ Eeskuju.
▪ Väärtuste edastaja.
▪ Kontaktide vahendaja,
▪ „uste avaja“.


Kirjuta mulle ja leiame koos Sinu sisemise jõu!

Email again: